Tầm nhìn

Trở thành một tập đoàn Top đầu Việt Nam và khu vực ASEAN trong lĩnh vực sản xuất và phân phối, cung cấp dịch vụ cơ khí điện thông qua chiến lược phát triển bền vững dựa trên 5 lợi thế cạnh tranh cốt lõi:

  • Quy trình sản xuất kinh doanh khép kín,
  • Hệ thống phân phối đến tận tay người tiêu dùng,
  • Xây dựng chuỗi thương hiệu mạnh, với phong cách kinh doanh thân thiện vì lợi ích cộng đồng,
  • Xây dựng nền tảng văn hoá doanh nghiệp bền vững.
  • Liên tiếp đầu tư đổi mới công nghệ để mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho cổ đông, người lao động và xã hội